logo_1
line02

HomexIxO násxIxReferencexIxNapište námxIxKatalog a ceníkyxIxKontaktyxIxVolná místaxIxMapa stránek

 

Veřejné osvětlení

Interiérové osvětlení

Slavnostní osvětlení

Vánoční osvětlení

Projekce staveb a sítí

Betonový mobiliář

Lavičky

Odpadkové koše

Vitrínky

Kolostavy

Dopravní značení

Orientační systémy

Heraldika

Smaltované cedule

Vlajky

Ampliony

Osvětlení přechodů pro chodce podle norem

Norma ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací

Článek 165

Přechod pro chodce se doporučuje intenzivněji osvětlit, popř. i odlišným zabarvením světla a světelný zdroj umístit pokud možno 1,50 až 2,00 m před přechod.

Norma ČSN EN 13 201-2/Z1 - Osvětlení pozemních komunikací
Část 2: Výběr tříd osvětlení, Změna Z1, Národní příloha NB (informativní)

NB.1.1 Osvětlení přechodu pro chodce s pozitivním kontrastem
V případě potřeby zvýšení bezpečnosti chodců na přechodu se aplikuje místní osvětlení přechodu s pozitivním kontrastem chodce vůči pozadí (světlý chodec vůči relativně tmavému pozadí) podle přílohy B. Ze světelně technického výpočtu, pro použitý typ svítidla s asymetrickou vyzařovací charakteristikou, vyplyne umístění svítidla, jeho vzdálenost a od přechodu a přesah v. Projekt a provedení místního osvětlení musí vycházet z individuálního posouzení každého konkrétního případu. Geometrické umístění svítidla se může značně lišit v závislosti na délce a šířce přechodu a na rozložení svítivosti daného svítidla. Osvětlení přechodů lze zvýraznit i odlišnou barvou světla (v případě osvětlení komunikace vysokotlakými sodíkovými výbojkami se doporučuje použití halogenidových výbojek). Kvalitativní požadavky na osvětlení přechodů po dohodě stanoví příslušný správce veřejného osvětlení. Příklad rozmístění svítidel místního osvětlení přechodu pro chodce při pozitivním kontrastu je uveden na obrázku NB.1.

Obrázek NB.1 – Osvětlení přechodu pro chodce s pozitivním kontrastem

prech-NB1

a - vzdálenost od přechodu
v - přesah

a_punt_hor22

NB.1.2 Osvětlení přechodu pro chodce s negativním kontrastem
V případě přechodů pro chodce, kde místní osvětlení není požadováno, se svítidla umisťují tak, aby zajistila co největší negativní kontrast chodce vůči pozadí (tmavá silueta chodce vůči světlému pozadí). Proto se svítidla nemají umisťovat těsně k přechodu nebo nad něj. Světelná místa pro rozlišení chodce při negativním kontrastu se doporučují rozmístit podle obrázku NB.2.

Obrázek NB.2 – Osvětlení přechodu pro chodce s negativním kontrastem

l  - rozteč svítidel
h  - montážní výška

prech-NB2

Copyright © 2007 ELECTROSUN, s.r.o. všechna práva vyhrazena