logo_1
line02

HomexIxO násxIxReferencexIxNapište námxIxKatalog a ceníkyxIxKontaktyxIxVolná místaxIxMapa stránek

 

Veřejné osvětlení

Interiérové osvětlení

Slavnostní osvětlení

Vánoční osvětlení

Projekce staveb a sítí

Betonový mobiliář

Lavičky

Odpadkové koše

Vitrínky

Kolostavy

Dopravní značení

Orientační systémy

Heraldika

Smaltované cedule

Vlajky

Ampliony

Osvětlení přechodů pro chodce  – jak se vyvarovat chyb

V posledních letech se začala věnovat zvýšená pozornost osvětlování přechodů pro chodce. Účelem tohoto opatření je zajištění zvýšené bezpečnosti v tzv.„konfliktních místech“, kde dochází ke střetu chodců s motorovými vozidly.

Když však se zaměříme na kvalitu osvětlení přechodů pro chodce, které jsou již realizovány, čeká nás v mnoha případech šokující zjištění: osvětlení je velmi často provedeno chybně a neodborně a to až do té míry, že účinnost takového světelného zabezpečení přechodu je snížena na minimum a jeho účelnost je diskutabilní.

Celou situaci komplikuje skutečnost, že příslušná norma řeší osvětlení přechodu pro chodce dost nepochopitelným způsobem (pokud je o plnohodnotném řešení vůbec možno hovořit) a zájemcům o zvládnutí dané problematiky nezbývá, než čerpat z různých odborných publikací a doporučení. Pokusíme se zde poukázat alespoň na dvě stále dokola se opakující chyby:

První chybou bývá nevhodný výběr svítidel:

Svítidlo určené pro osvětlení přechodu pro chodce by mělo být vybaveno asymetrickým světlometem, který přednostně vyzařuje vlevo nebo vpravo od podélné osy svítidla (podle toho, zda je svítidlo určeno pro zvýraznění přechodu pro chodce pomocí negativního nebo pozitivního světelného kontrastu). Vzhledem k relativně malé montážní výšce svítidla má být samozřejmostí ploché sklo, aby nedocházelo k oslnění řidičů (v minulosti se snažili řešit výrobci svítidel problém oslnění „pomalováním“ vypouklého difusoru bílou barvou, případně designem zebry).

ARC_p

Ukázka typického svítidla pro osvětlení přechodů pro chodce. Asymetrický reflektor, ploché sklo. Hliníkový korpus je samozřejmostí.

arc

Bohužel, je až neuvěřitelné, jaká svítidla jsou schopni svým zákazníkům „podstrčit“ různí prodejci svítidel s nejapným tvrzením, že se jedná o výrobky určené pro tento účel! Běžně se setkáváme na přechodech pro chodce s aplikací světlometů určených pro osvětlování ploch (stěn, prostranství) vydávaných za „speciální svítidla vyvinutá pro osvětlování přechodů pro chodce“. Takováto svítidla (zvláště pokud jsou vybavena asymetrickými světlomety) by sice teoreticky mohla být použita pro osvětlení přechodů pro chodce, ovšem pouze v případě, že by byla při osazení pootočena o 90° - tedy tak aby směr jejich asymetrického vyzařování byl shodný se směrem jízdy motorových vozidel. Nikoliv se směrem chůze chodců, jak tomu v praxi zpravidla bývá.

Druhou chybou bývá nesprávné umístění svítidel:

Pokud totiž umístíme při pozitivním způsobu osvětlení byť opravdu kvalitní a skutečně pro tento účel vyvinutá svítidla zároveň s okrajem „zebry“ (o umístění přímo nad „zebrou“ ani nemluvě), je bezpečnostní efekt osvětlení podstatným způsobem snížen (ne-li přímo eliminován). Takto nešikovně umístěná svítidla totiž neosvětlují chodce kráčející po okraji přechodu („zebry“) z boku, což je z hlediska pozorovacích schopností řidiče žádoucí, ale namísto toho jsou těmto chodcům osvětlována čela nebo záda. Vzniklý světelný efekt je z hlediska zlepšení rozlišovacích schopností řidičů motorových vozidel v porovnání s kýženým bočním osvětlením zcela nezajímavý.

Ukázka správně osvětleného přechodu

prechod-spravne

Vzdálenost od přechodu „a“ doporučují někteří výrobci svítidel v absolutní hodnotě 1m. Dle některých doporučení se má tato hodnota dokonce pohybovat v rozmezí 0,5 až 1 násobku montážní výšky svítidla! Obecně lze říci, že záleží na fotometrických vlastnostech konkrétního typu svítidla. Nikdy však tato vzdálenost nemůže být menší než nula!

Ukázka chybně osvětleného přechodu

prechod-chybne

Tímto způsobem je řidič pouze upozorněn na skutečnost, že se před ním nachází přechod pro chodce. Možnost dostatečně včas zpozorovat chodce na tomto přechodu je však víceméně eliminována.

Podobným způsobem dochází k znehodnocení bezpečnostního efektu i při snaze o využití negativního světelného kontrastu.

Problém s výběrem svítidel může být někdy omlouván snahou o úsporu finančních prostředků. Nabízí se však otázka, zda taková úspora (v řádech tisícikorun) vyváží dramatické snížení bezpečnostního efektu a tím do značné míry znehodnocení celé investice

Pokud se týká chyb v umístění skutečně správných svítidel, lze vždy jen smutně konstatovat, že za naprosto stejné peníze mohlo být vybudováno celé zařízení lépe a že třeba rozdíl jednoho metru nás dělí od stavu, kdy by zdraví a životy chodců mohly být chráněny mnohem lépe.
 

Copyright © 2007 ELECTROSUN, s.r.o. všechna práva vyhrazena